Turen gik til Sønderborg

7. oktober 2010.

Dagen var afsat til Bips Sygehus Erfa's efterårsmøde i Sønderborg, altså en arbejdsmæssig udflugt hvor jeg skulle være sammen med "kollegaer" fra hele landet som jeg havde set frem til. Og selvfølgelig blev jeg ikke skuffet, disse erfa-samlinger byder altid på godt selskab, spændende stof og motivation til lang tid i dagligdagen.


Luftfoto af Sønderborg Sygehus (fotograf: ukendt)

Vi skulle mødes i Teknisk afdeling kl. 10 og kørselsvejledningen var faktisk ret simpel: Prins Jørgens Avenue, 6400 Sønderborg - kør efter de to blå skorstene, der er parkeringspladser i gården mellem Centraldepotet og Teknisk afdeling.


Flot og overskueligt oversigtskort.

For os som kender lidt til driften af sygehuse, var det med at køre efter skorstenene ikke fremmed. Vi ved at der på de fleste sygehuse er mindst én høj skorsten ved kedelhuset, altså der hvor der produceres varme og evt. damp, og de fleste steder ligger Teknisk afdeling i forbindelse med kedelhuset. Men netop denne morgen og formiddag var årstidens og vejrets guder blevet enige om at lægge en tyk og tæt dyne af tåge over det sønderjyske og dermed også Sønderborg. Så det med at spotte de høje skorstene var en umulig opgave.
Men heldigvis har man på Sønderborg Sygehus en skiltning, som bestemt tåler at blive rost. der er vejviserskilte i terrænet og fine og overskuelige oversigtsplancher, som suppleres med tydelige indgangsnumre ved de respektive indgangsdøre. 
Så på trods af årstid, trafik- og vejrguder lykkedes det næsten for alle at nå frem til det fastsatte starttidspunkt for vores efterårsmøde, hvor vi blev budt velkommen med kaffe og brød.

Første punkt for dagens arrangement var det nye sygehus i Aabenraa. Og hvorfor Aabenraa, når nu vi var i Sønderborg? Svaret skal findes i de beslutninger der er truffet i kølvandet af Erik Juhl-udvalgets anbefalinger, efter at hele landet har analyseret på og debatteret om effektiviseringen af sygehusdriften. I Sønderjylland betyder det bl.a. at Aabenraa Sygehus bliver udbygget til nyt akutsygehus og at Sønderborg Sygehus reduceres fra sine nuværende næsten 100.000 m² til omkring 33.000 m² i løbet af de næste ti år.
Mette Dan Weibel fra Aarhus Arkitekterne fortalte om det spændende projekt hvor man i januar måned begyndte projekteringen på første etape af udbygningen i Aabenraa som indeholder en fælles akutmodtagelse, et mor/barn-center og en hjerteafdeling. Efter planen starter byggeriet i sommeren 2011 og afsluttes med udgangen af 2012.

Efter frokost gik turen til Museet Sønderborg Sygehus hvor vi blev vist rundt af Johansen som levende fortalte om både sygehusets og Sønderjyllands historie og selvfølgelig også om de effekter som museet flot udstiller.


Johansen fortæller om Sønderborg Sygehus.

Slår man Sønderborg Sygehus op i Gyldendals åbne encyklopædi DEN STORE DANSKE kan man læse:

Sønderborg Sygehus, tidl. Landshospitalet i Sønderborg, blev efter Genforeningen øbnet i 1921 som et statsejet sygehus med en kirurgisk og en medicinsk afdeling. Det fik til huse i det tidligere tyske marinehospital som blev opført 1908-11. Der er i årenes løb sket udvidelser af hospitalet, og i 1934 indgik staten og Sønderborg Amtsråd aftale om fællesdrift af Landshospitalet og Sønderborg Amtssygehus. Hospitalet fungerede derefter som centralsygehus for Sønderborg Amt, og flere specialer er efterhånden kommet til.
I forbindelse med kommunalreformen i 1970 overførtes Landshospitalet fra statseje til Sønderborg Amtskommune. Det indgår nu i Sygehus Sønderjylland (der desuden består af sygehusene i Haderslev, Aabenraa og Tønder og drives fra 2007 af Region Syddanmark).


Det gamle Sønderborg Sygehus som bl.a. huser museet.

Sønderjyllands historie er som bekendt præget af belejring og krige, og en del effekter på museet vidner da også om de forfærdelige følger heraf.


Amputationssæt.


Amputationssav.

Der er amputeret mange arme og ben i Sønderjylland, og ser man på remedierne som blev brugt, er det let at forestille sig hvor grufuldt det har været. Og de havde ingen narkose og bedøvelse dengang!


Træben.

Johansen anbefalede bogen "Slagtebænk Dybbøl" af Tom Buk Swienty som er historien om slaget den 18. april 1864.
Efter genforeningen i 1921 åbnede Sønderborg Sygehus som statsejet sygehus som den almindelige sønderjyde fik glæde af.


Den første patient og hendes journal.

Sygehusets første patient var indlagt fra den 6. april til 25. maj 1921 - altså i hele 7 uger - til en gallestensoperation. Og journalen fylder blot 5 sider. Tankevækkende, netop som vi lige havde vørt visionerne for det nye akutsygehus i Aabenraa :o)


OP-stue anno midt i sidste århundrede.


Udstilling i Museet Sønderborg Sygehus.

Efter rundvisningen på museet gik vi op på øverste etage i det "nye" sygehuskompleks hvorfra der er en fantastisk udsigt. Heldigvis var tågen lettet så meget at vi fik oplevelsen af Sønderjylland sådan set lidt fra oven.


Sønderborg Kaserne i forgrunden og
Sønderjyllands viden- og kulturcenter Alsion i baggrunden.


Flot lys over Sønderborg Bugt.


Og der var udsigt helt til Dybbøl Mølle.

Dagen sluttede med erfaringsudveksling hvor vi fik snakket en masse fagligt om diverse CAD-aplikationer. En stor tak til Lone og Lars i Sønderborg for dagens arrangement, og jeg glæder mig allerede til vores næste møde som bliver på Køge Sygehus i marts til næste år.
 

Tilbage til galleriet: klik her

 

..


***

*** Document made with KompoZer ***