D-kuldet

Skovspurve-udvikling

Skovspurvenes tredje kuld i år, D-kuldet, klækkede den 27. juli 2010. Det startede ned fem små unger med desværre var der én som ikke klarede det. Men fire flyvefærdige unger forlod redekassen om morgenen den 11. august.

1. uge:
2. uge:
3. uge:
dag 1
tirsdag den 27. juli 2010
dag 8
tirsdag den 3. august 2010
dag 15
tirsdag den 10. august 2010
dag 2
onsdag den 28. juli 2010
dag 9
onsdag den 4. august 2010
dag 16
onsdag den 11. august 2010
dag 3
torsdag den 29. juli 2010
dag 10
torsdag den 5. august 2010
dag 4
fredag den 30. juli 2010
dag 11
fredag den 6. august 2010
dag 5
lørdag den 31. juli 2010
dag 12
lørdag den 7. august 2010
dag 6
søndag den 1. august 2010
dag 13
søndag den 8. august 2010
dag 7
mandag den 2. august 2010
dag 14
mandag den 9. august 2010

..


  ***  

  tilbage til:  
  Fugle-forsiden  

  ***  

  tilbage til:  
  Kamerakassen  

  ***  

  D-kuldet  
  D-udvikling  
  D-alle billederne  

  ***  


***

Lademanns Naturfører skriver bl.a. om skovspurve:

Skovspurven er almindelig ynglefugl i kulturlandskaber med spredte småskove, haver og hegn.
Yngletiden er fra april til august, og de får 2-3 kuld om året.
Kuldene består af 5-6 æg som ruges i 13-14 dage. Både hunnen og hannen ruger og fodrer.
Ungerne er i reden i 14-16 dage.

****** Document made with KompoZer ***