A-kuldet

Udvikling

Der gik 21 dage fra de første æg klækkede, til ungerne fløj fra reden. I den periode udviklede de sig fra at være bittesmå og hjælpeløse, til næsten færdige fugle.
Ind imellem kunne man næsten se forandring fra time til time, men den helt store udvikling kommer rigtig til sin ret, når man sammenligner kuldet fra uge til uge.

1. uge:
2. uge:
3. uge:
dag 1
fredag den 15. maj 2009
dag 8
fredag den 22. maj 2009
dag 15
fredag den 29. maj 2009
dag 2
lørdag den 16. maj 2009
dag 9
lørdag den 23. maj 2009
dag 16
lørdag den 30. maj 2009
dag 3
søndag den 17. maj 2009
dag 10
søndag den 24. maj 2009
dag 17
søndag den 31. maj 2009
dag 4
mandag den 18. maj 2009
dag 11
mandag den 25. maj 2009
dag 18
mandag den 1. juni 2009
dag 5
tirsdag den 19. maj 2009
dag 12
tirsdag den 26. maj 2009
dag 19
tirsdag den 2. juni 2009
dag 6
onsdag den 20. maj 2009
dag 13
onsdag den 27. maj 2009
dag 20
onsdag den 3. juni 2009
dag 7
torsdag den 21. maj 2009
dag 14
torsdag den 28. maj 2009
dag 21
torsdag den 4. juni 2009


..


  ***  

  tilbage til:  
  Fugle-forsiden  

  ***  

  tilbage til:  
  Kamerakassen  

  ***  

  A-kuldet  
  A-udvikling  
  A-alle billederne  


***

Lademanns Naturfører skriver bl.a. om musvitter:

Musvitten er almindelig ynglefugl i løv- og blandskove, parker, alleer og haver.
Yngletiden er fra april til juni, og de får 1-2 kuld om året.
Kuldene består af 8-10 æg som ruges i 13-14 dage. Det er kun hunnen der ruger, men både hunnen og hannen fodrer.
Ungerne er i reden i 15-20 dage.

***
*** Document made with KompoZer ***